chasable احساس همراه بیکاری انتخابات

chasable: احساس همراه بیکاری انتخابات فقر و بیکاری انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی موافقت کشور عزیزمان ایران جهت استقرار هواپیماهای استراتژیک در روسیه

المیادین ادعا کرده است که روسیه موافقت کشور عزیزمان ایران را جهت استقرار هواپیماهای استراتژیک روسی در خاک این کشور کسب کرده است.

موافقت کشور عزیزمان ایران جهت استقرار هواپیماهای استراتژیک در روسیه

موافقت کشور عزیزمان ایران جهت استقرار هواپیماهای استراتژیک در روسیه

عبارات مهم : ایران

المیادین ادعا کرده است که روسیه موافقت کشور عزیزمان ایران را جهت استقرار هواپیماهای استراتژیک روسی در خاک این کشور کسب کرده است.

به گزارش مهر، خبرنگار المیادین ادعا کرده است که روسیه موافقت کشور عزیزمان ایران را جهت استقرار هواپیماهای استراتژیک روسی در خاک این کشور کسب کرده است.

موافقت کشور عزیزمان ایران جهت استقرار هواپیماهای استراتژیک در روسیه

این ادعا در حالی است که هیچ کدام از مقامات کشور عزیزمان ایران در این خصوص اظهار نظر نکرده اند.

واژه های کلیدی: ایران | روسیه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog